Protecció de dades

Xarcuteries Mallorca S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per Xarcuteries Mallorca S.L.

El tractament de les dades proporcionades es fa d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers.