Avís legal

Tipus de comerç

  • Fabricació i venda de productes carnis
  • Venda de productes alimentaris en general

Informació Legal

  • Denominació social: Xarcuteries Mallorquines S.L.
  • NIF: B 07004658
  • Domicili: Carrer de la Romana, 1 07420, sa Pobla, Mallorca
  • Email: xama@xama.cat
  • Telèfon: (+34) 971 540 395
  • Domicili a efectes de notificació: Carrer de la Romana, 1 07420, sa Pobla, Mallorca

  • Número d'autorització: ES 10.01986/PM CE
  • Dades inscripció registral: Entitat inscrita al registre mercantil de Balears. Fol. 104, Tom 26 de l'arxiu, llibre 26 de societats, fulla 1163, inscripció 3. CIF B-07004658